Waardes:

Doeltreffende vakkeuses.
Identifisering en instandhouding van ‘n effektiewe infrastruktuur.
Hou en koester ‘n unieke etos.
Dissiplineer en orden volgens ‘n vasgestelde gedragskode.
Bevorder multikulturele verhoudings wat tot eenheid lei.
Bevorder en handhaaf gemeenskapsverantwoordelikhede.
Ontwikkel talente in sport, kultuur, akademici en leierskap.

call now