PATTIE Nuus

Hierdie bladsy sal gebruik word om nuus en inligting te versprei aan ouers en leerders.

7de April 2021

Hier volg belangrike informasie aangaande die samesmelting van leerders met Skool A en Skool B en die nuwe Mini Eksamen Rooster.

Here follows important information about the merging of School A and School B learners and the new Mini Exam timetable.

Pattie Groete.

Pattie Greetings.

call now